beachclub-o-exterieur-1880x640

ONS PRIVACYBELEID

Dit is informatie voor u met betrekking tot de omgang met uw persoonlijke gegevens wanneer u onze website bezoekt. Om de functies en diensten van onze website te kunnen leveren, is het vereist dat we persoonlijke gegevens over u verzamelen. Hieronder leggen we u uit welke van uw gegevens we verzamelen, het doel van de verzameling en welke rechten u heeft met betrekking tot uw gegevens.


Gebruik voor informatiedoeleinden

Als u deze website gebruikt zonder anderszins gegevens aan ons door te geven (bijvoorbeeld door registratie of gebruik van het contactformulier), verzamelen we technisch noodzakelijke gegevens die automatisch naar onze server worden overgebracht, zoals:

  • IP adres
  • Datum en tijd van het verzoek
  • Inhoud van het verzoek
  • Toegangsstatus / http-statuscode
  • Type browser
  • Taal en versie van de browsersoftware
  • Besturingssysteem


Dit is om technische redenen nodig om onze website aan u te kunnen tonen. We gebruiken de gegevens ook om de veiligheid en stabiliteit van onze website te garanderen. De rechtsgrondslag voor de collectie is Art. 6 para. 1 onderafdeling f GFPR Gegevensverzameling, verwerkingsdoel en rechtsgrondslag.


Bij het goedkeuren van onze voorwaarde verzamelen we persoonlijke gegevens over u. Dit betreft bijvoorbeeld voor- en achternaam, adres, e-mailadres of telefoonnummer. We gebruiken deze informatie uitsluitend om te voldoen aan onze verplichtingen onder het contract met u. Zo gebruiken wij uw e-mailadres om contact met u op te nemen.


De wettelijke basis voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens is de uitvoering van het contract met u is Art. 6 (1) (b) GDPR Bovendien, als u toestemming heeft, is er een aanvullende rechtsgrondslag Art. 6 (1) (a) GDPR Gegevensoverdracht naar processor.


Bij de verwerking maken wij gebruik van hulp-programma's, vooral op het gebied van IT. Zij verwerken uw gegevens als zogenaamde “verwerkers” en zijn verplicht om zorgvuldig met de gegevens om te gaan. Een dergelijke orderverwerking vindt bijvoorbeeld plaats wanneer we gegevens opslaan in een extern datacenter. We gebruiken dergelijke serviceproviders op de volgende gebieden:

• IT

• Logistiek

• Telecommunicatie

• Distributie

• Marketing


Verdere gegevensoverdracht

We geven persoonlijke informatie door aan externe bureaus om te voldoen aan onze contractuele of wettelijke verplichtingen. Volgens de wet zijn we verplicht gegevens door te geven aan overheidsinstanties, bijvoorbeeld belastingautoriteiten, regelgevers en wetshandhavingsinstanties.


Bij het indiening bij externe entiteiten in derde landen, dat wil zeggen buiten de EU of de EER, zorgen wij ervoor dat deze instanties met dezelfde zorg omgaan met uw persoonsgegevens als binnen de EU of de EER. We geven alleen persoonsgegevens door aan derde landen waar de Europese Commissie een passend beschermingsniveau heeft bevestigd of als we ervoor zorgen dat persoonsgegevens zorgvuldig worden behandeld door middel van contractuele overeenkomsten of andere passende garanties.


Bewaarperiode

We verwerken en bewaren uw persoonsgegevens alleen zolang dit nodig is om aan onze contractuele verplichtingen jegens u te voldoen. Na opheffing van onze contractuele verplichtingen worden uw gegevens geblokkeerd of verwijderd.

Daarnaast kunnen er wettelijke bewaarvereisten zijn, zoals commerciële of fiscale bewaarvereisten (bijvoorbeeld het handelswetboek, de belastingwet). Als dergelijke bewaarverplichtingen bestaan, zullen we uw gegevens aan het einde van deze bewaarverplichtingen blokkeren of verwijderen.


Gebruik van cookies

We gebruiken cookies om het gebruik van onze website te vergemakkelijken en te verbeteren. Cookies zijn tekstgegevens die bij het bezoek van een website via de webbrowser op een computer worden opgeslagen. Het doel is om een ​​bezoek te herkennen, b.v. in het geval van een permanente login op een website of voor de winkelwagenfunctie van een online winkel.

De meeste webbrowsers accepteren cookies automatisch. U kunt op elk moment opgeslagen cookies wissen via de instellingen van uw webbrowser. U kunt ook de instellingen van uw webbrowser aanpassen om het opslaan van cookies te blokkeren. Mogelijk zijn dan niet alle functies van onze website beschikbaar.


Advertentieovereenkomst

We kunnen uw e-mailadres en adresgegevens die zijn verkregen in verband met de verkoop van een goed of dienst gebruiken om uw eigen soortgelijke goederen en/of diensten te promoten. Hiervoor verklaart u uw uitdrukkelijke toestemming. Een doorgifte aan een derde vindt niet plaats. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen dergelijk gebruik zonder andere kosten dan transmissiekosten onder de basistarieven. We zullen u hiernaar verwijzen telkens wanneer u uw e-mailadres voor dit doel gebruikt.


Contact Formulier

Op onze website kunt u persoonlijke gegevens invoeren via een contactformulier. Als u het contactformulier gebruikt, verzamelen en bewaren we de gegevens die u invoert in het invoerscherm (bijv. Voornaam, voornaam, e-mailadres). Er wordt nooit doorgestuurd naar derden.

De wettelijke basis voor de verwerking in geval van toestemming is Art. 6 para. 1 van de GDPR. Als uw verzoek is gericht op het voorbereiden van de sluiting van een contract, art. 6 para. 1 subparagraaf b GDPR wordt een aanvullende rechtsgrondslag. We gebruiken de gegevens uitsluitend om uw verzoek te verwerken en te beantwoorden.


Nieuwsbrief

Op onze website kunt u zich abonneren op een nieuwsbrief. Als u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief, verzamelen en bewaren we de gegevens die u invoert in het invoerscherm (bijvoorbeeld voornaam, voornaam, e-mailadres). Er wordt niet doorgestuurd naar derden. Het abonnement op de nieuwsbrief is alleen mogelijk met uw toestemming. De wettelijke basis voor de verwerking is Art. 6 (1) (a) GDPR. We gebruiken de gegevens alleen voor het versturen van nieuwsbrieven.


Registratie

U kunt zich inschrijven op onze website. Als u zich registreert, verzamelen en bewaren we de gegevens die u invoert in het invoerscherm (bijvoorbeeld achternaam, voornaam, e-mailadres). Er wordt niet doorgestuurd naar derden.

Als toestemming wordt gegeven, is de wettelijke basis voor de verwerking Art. 6 (1) (a) GDPR. Als het doel van uw registratie is om stappen te ondernemen voorafgaand aan het aangaan van een contract, art. 6 (1) (b) GDPR is een aanvullende rechtsgrondslag. Uw registratie is vereist voor het gebruik van bepaalde inhoud en diensten op onze website, voor de uitvoering van een contract of voor het uitvoeren van pre-contractuele maatregelen, respectievelijk.


Google Analytics

We gebruiken Google Analytics om het gebruik van onze website te analyseren en te verbeteren.

Google Analytics is een webanalyse-service van Google LLC ("Google"). Google Analytics gebruikt "cookies", dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen om een ​​analyse van uw gebruik van de website mogelijk te maken. In de regel wordt de door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website verzonden naar en opgeslagen op een server van Google in de Verenigde Staten. In het geval van activering van de IP-anonimisering op deze website, zal uw IP-adres echter eerder worden afgebroken in lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van de overeenkomst betreffende de EEA. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres overgebracht naar een server van Google in de VS en daar afgebroken. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren om rapporten over de website-activiteiten op te stellen en andere diensten aan de website-exploitant te bieden met betrekking tot het gebruik van de website en internetgebruik.


Het door uw browser in het kader van Google Analytics verzonden IP-adres wordt niet gecombineerd met andere gegevens van Google.


U kunt het opslaan van cookies voorkomen door een geschikte instelling van uw browsersoftware; Houd er echter rekening mee dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. Bovendien kunt u het verzamelen van de gegevens (inclusief uw IP-adres) die door de cookie worden gegenereerd en betrekking hebben op uw gebruik van de website voor Google, evenals de verwerking van dergelijke gegevens door Google voorkomen door de browserplug-in te downloaden en te installeren die beschikbaar is op de volgende link:


https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl


We gebruiken Google Analytics met de extensie "_anonymizeIp ()". Dit is om de IP-adressen af ​​te kappen (zogenaamde IP-maskering). Zo kan een verbinding met bepaalde personen worden uitgesloten. Google neemt deel aan het EU-VS-privacyschild, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Dienovereenkomstig is er ook een redelijk niveau van gegevens privacy in de uitzonderlijke gevallen waarin Google persoonlijke gegevens doorgeeft aan de Verenigde Staten.


De wettelijke basis voor de verwerking van gegevens met Google Analytics is Art. 6 (1) (f) GDPR.


Informatie over de externe provider: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, Fax: +353 (1) 436 1001. Meer informatie over de gebruiksvoorwaarden: https://www.google.com/analytics/terms/us.html


Meer informatie over gegevensprivacy:

https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en


Conversies bijhouden van Google Adwords

We gebruiken Google Adwords om advertenties weer te geven op Google en andere websites van derden. Met het bijhouden van conversies kunnen we bepalen hoe succesvol elke advertentie is. Ons doel is om u advertenties te tonen die voor u interessant zijn en om onze website interessanter voor u te maken. De wettelijke basis voor de verwerking van uw gegevens is art. 6 para. 1 onderafdeling f GDPR.


De advertenties worden door Google geleverd via de zogenaamde "advertentieserver". We gebruiken cookies om bepaalde prestatiestatistieken te meten, zoals advertenties of klikken van gebruikers. Als u onze website bezoekt via een Google-advertentie, slaat Google Adwords een cookie op uw pc op. Deze cookies verliezen doorgaans hun geldigheid na 30 dagen en zijn niet bedoeld om u persoonlijk te identificeren. Deze cookie gebruikt doorgaans de unieke cookie-ID, het aantal advertentievertoningen per plaatsing (frequentie), laatste vertoning (relevant voor conversies na weergave) en opt-out-informatie (markeren dat de gebruiker dat niet doet) als analysewaarden die meer zouden willen aan te pakken) opgeslagen.


Met deze cookies kan Google uw internetbrowser herkennen. Als een gebruiker bepaalde pagina's van de website van een Adwords-klant bezoekt en de cookie die op zijn computer is opgeslagen nog niet is verlopen, kunnen Google en de klant detecteren dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en naar die pagina is omgeleid. Elke Adwords-klant krijgt een ander cookie toegewezen. Cookies kunnen niet worden gevolgd via de websites van Adwords-klanten. Wij verzamelen en verwerken zelf geen persoonsgegevens in de bovengenoemde reclamemaatregelen. We ontvangen alleen statistische evaluaties van Google. Op basis van deze evaluaties kunnen we vaststellen welke van de gebruikte reclamemaatregelen bijzonder effectief zijn. We ontvangen geen verdere gegevens over het gebruik van het reclamemateriaal, in het bijzonder kunnen we de gebruikers niet identificeren op basis van deze informatie.


Door de gebruikte marketingtools maakt uw browser automatisch een directe verbinding met de servers van Google. We hebben geen invloed op de omvang en het verdere gebruik van de door Google verzamelde gegevens en informeren u voor zover we weten: door AdWords Conversion Tracking op te nemen, ontvangt Google de informatie dat u het relevante deel van onze website heeft bezocht of op een advertentie hebt geklikt van ons te hebben. Als u bent geregistreerd bij een service van Google, kan Google het bezoek aan uw account koppelen. Zelfs als u niet bij Google bent geregistreerd of niet bent ingelogd, bestaat de kans dat de provider uw IP-adres vindt en opslaat.


U kunt de opslag van cookies voorkomen door een overeenkomstige instelling van uw browsersoftware; Houd er echter rekening mee dat als u dit doet, u mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. Daarnaast kunt u het verzamelen door Google van de door de cookie gegenereerde gegevens die verband houden met uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) en de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen door de browserplug-in te downloaden die beschikbaar is onder de volgende link en installeer:


https://support.google.com/ads/answer/7395996?hl=en


Google neemt deel aan het EU-VS-privacyschild, https://www.privacyshield.gov/EU-US Framework. Zie voor meer informatie over privacy bij Google: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy.


Google Adwords-remarketing


We gebruiken Google Adwords Remarketing. Via deze applicatie ontvangt u mogelijk advertenties van ons na een bezoek aan onze website op andere websites. Dit gebeurt door middel van cookies die in uw browser zijn opgeslagen, waardoor uw gebruiksgedrag bij het bezoeken van verschillende websites door Google wordt geregistreerd en beoordeeld. Zo bepaalt Google uw vorige bezoek aan onze website. Een combinatie van de tijdens de remarketing verzamelde gegevens met uw persoonlijke gegevens, die mogelijk door Google worden opgeslagen, komt volgens Google niet voor. Met name wordt volgens Google pseudonimisering gebruikt bij remarketing.


Zie voor meer informatie over privacy bij Google: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy.


Google AdSense

We gebruiken de online advertentieservice Google AdSense, waarmee u advertenties kunt presenteren die zijn afgestemd op uw interesses. We zijn geïnteresseerd in het tonen van advertenties die voor u interessant kunnen zijn om onze website interessanter voor u te maken. Het verzamelt statistische informatie over u, die wordt verwerkt door onze advertentiepartners. Deze advertenties kunnen worden gezien door de verwijzing naar "Google-advertenties" in de advertentie.


Door onze website te bezoeken, ontvangt Google de informatie dat u onze website heeft bezocht. Google gebruikt een 'web beacon' om een ​​cookie op uw computer te plaatsen. Uw gegevens worden naar de VS verzonden en daar geëvalueerd. Als u bent ingelogd met uw Google-account, kunnen uw gegevens er rechtstreeks aan worden toegewezen. Als u niet aan uw Google-profiel wilt koppelen, moet u zich afmelden. Het is mogelijk dat deze gegevens met aannemers van Google worden gedeeld met derden en overheidsinstanties. De wettelijke basis voor de verwerking van uw gegevens is art. 6 para. 1 onderafdeling f GDPR. Deze site heeft ook Google AdSense-advertenties van derden ingeschakeld. De bovenstaande gegevens kunnen worden overgedragen aan deze derde partijen (genoemd op https://support.google.com/dfp_sb/answer/94149).)


U kunt de opslag van cookies voorkomen door een overeenkomstige instelling van uw browsersoftware; Houd er echter rekening mee dat als u dit doet, u mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. U kunt zich ook afmelden voor op interesses gebaseerde advertenties op Google via de link: https://adssettings.google.com/anonymous?hl=nl&sig=ACi0TCim4mIP_SKW4GnCcmXdweLwY5nkPEgy6Nj8Er9fAc961lDqpEoQWFU_D9HQK_2nI7NB-QgJsrU3WHxHF4v2FH

Houd er rekening mee dat deze instelling wordt verwijderd als u uw cookies verwijdert. U kunt op interesses gebaseerde advertenties ook permanent uitschakelen in de browsers Firefox, Chrome en Internet Explorer door de browserplug-in te downloaden en te installeren die beschikbaar is via de volgende link: www.google.com/settings/ads/plugin


Google neemt deel aan het EU-VS-privacyschild: www.privacyshield.gov/EU-US Framework


Meer over Google: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountainview, California 94043, VS.

Privacybeleid voor advertenties: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=en


Dubbelklik door Google

We gebruiken Doubleclick, een service van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS ('Google'). Doubleclick gebruikt cookies om u gepersonaliseerde advertenties te tonen. De cookies bevatten geen persoonlijke informatie. De door de cookies gegenereerde informatie over uw gebruik wordt doorgaans naar een server van Google in de VS gestuurd en daar opgeslagen. Google neemt deel aan het EU-VS-privacyschild, https://www.privacyshield.gov/EU-US Framework. Dus zelfs in de uitzonderlijke gevallen waarin Google persoonlijke gegevens naar de Verenigde Staten verzendt, een passend niveau van gegevensbescherming.


De gegevens die Doubleclick vanuit uw browser heeft ingediend, worden niet samengevoegd met andere gegevens die door Google zijn verstrekt.


U kunt de opslag van cookies voorkomen door een overeenkomstige instelling van uw browsersoftware. U kunt de weergave van gepersonaliseerde advertenties uitschakelen met een browserplug-in. Je kunt dit hier installeren: https://support.google.com/ads/answer/7395996?hl=en


U kunt hier ook de weergave van gepersonaliseerde advertenties uitschakelen. De wettelijke basis voor de verwerking van gegevens met behulp van Double Click is Art. 6 para. 1 onderafdeling f GDPR . Ga voor meer informatie over privacy bij Google naar: https://www.google.com/intl/en/policies/technologies/ads/.


Google Tag Manager


Deze website maakt gebruik van Google Tag Manager. Google Tag Manager is een service waarmee marketeers websitetags kunnen beheren via één enkele interface.

Google Tag Manager implementeert alleen tags. Dit betekent: er worden geen extra cookies gebruikt. Er worden geen persoonlijke gegevens verzameld. Google Tag Manager activeert andere tags, die mogelijk gegevens verzamelen. Google Tag Manager heeft geen toegang tot deze gegevens. Als de deactivering heeft plaatsgevonden op domein- of cookieniveau - in het bijzonder als u hebt gekozen voor de hierboven beschreven opt-out-oplossing van Google Analytics of de juiste instellingen in uw browser hebt gemaakt - blijft deze van kracht voor alle trackingtags voor zover ze voldoen aan de Google Tag Manager zal worden geïmplementeerd.


Facebook Custome Audience

Houd er rekening mee dat de privacy- en servicevoorwaarden van Facebook van toepassing zijn op uw Facebook-account: Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, VS).


We gebruiken "Facebook Custom Audiences" -pixels (Facebook Ireland Limited (Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2 Ireland), wat betekent dat zogenaamde "pixel counts" in onze pagina's zijn geïntegreerd. Op deze manier ontvangt Facebook de informatie vanuit uw browser dat onze website door onze website is opgeroepen, dus als u een Facebook-gebruiker bent, kan Facebook het bezoek aan onze pagina's toewijzen aan uw gebruikersaccount. Houd er rekening mee dat wij, als aanbieder van de pagina's, niet op de hoogte zijn van de inhoud van de verzonden gegevens en hun gebruik door Facebook. We kunnen alleen selecteren welke segmenten van Facebook-gebruikers (zoals leeftijd, interesses) onze advertenties moeten worden weergegeven als een van de twee manieren van werken van aangepaste doelgroepen, zonder records, vooral geen e-mailadressen van onze gebruikers - niet versleuteld of niet versleuteld - worden verzonden naar Facebook Zie voor meer informatie Facebook Privacy en Servicevoorwaarden.


Uw rechten U heeft de volgende wettelijke rechten tegen ons met betrekking tot uw persoonlijke gegevens:


1) Recht op informatie

Als betrokkene (getroffen persoon) heeft u het recht om een ​​bevestiging te krijgen of wij persoonsgegevens over u verwerken. Als dit het geval is, heeft u het recht om geïnformeerd te worden over dergelijke persoonlijke gegevens en om verdere informatie, bijv. het doel van de verwerking, de ontvangers en de beoogde opslagperiode of de criteria voor het bepalen van een dergelijke periode, respectievelijk.


2) Recht op rectificatie en voltooiing

Als betrokkene hebt u het recht om onmiddellijke rectificatie van onjuiste gegevens te vragen. Rekening houdend met de doeleinden van de verwerking, hebt u het recht om de voltooiing van onvolledige persoonsgegevens te vragen.


3) Recht op verwijdering ("recht om te worden vergeten")

Als betrokkene hebt u het recht om de verwijdering te verkrijgen als verwerking niet nodig is. Dit is bijvoorbeeld het geval als uw gegevens niet langer nodig zijn voor de oorspronkelijke doeleinden, als u uw toestemmingsverklaring met betrekking tot gegevensprivacy heeft ingetrokken of als de gegevens onrechtmatig zijn verwerkt.


4) Recht op beperking van verwerking

Als betrokkene heeft u ook het recht op beperking van de verwerking als b.v. u denkt dat de persoonsgegevens niet kloppen.


5) Recht op overdraagbaarheid van gegevens

Als betrokkene heeft u het recht om uw persoonlijke gegevens te ontvangen in een gestructureerd, veelgebruikt en machineleesbaar formaat.


6) Recht op bezwaar

Als betrokkene heeft u het recht om op elk moment bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om redenen die verband houden met uw situatie.

In het geval van direct marketing heeft u als betrokkene het recht om op elk moment bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens met het oog op dergelijke marketing; dit geldt ook voor de profilering in verband met dergelijke direct marketing.


7) Recht om uw toestemming met betrekking tot gegevensprivacy in te trekken

U kunt uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens in de toekomst op elk moment intrekken. De rechtmatigheid van de verwerking tot een dergelijke intrekking wordt echter niet beïnvloed door het voorgaande.

RESERVEREN
Cookie-instellingen
Selecteer de gewenste cookie-instellingen: